top of page

Komplexní Chytrá péče

Dohled 7 dní v týdnu a 24 hodin denně / Profesionální asistenti /
Automatická detekce krizových situací / Monitorovaný proces podpory /
Řízená eskalace požadavků / Individuální plán péče / ...

NYNÍ KE KAŽDÉMU ZAŘÍZENÍ ZÍSKATE 3 MĚSÍCE SLUŽBY ZDARMA 

Na měsíční platbu za naši službu tísňové péče lze čerpat příspěvek na péči!