Komplexní Chytrá péče

Dohled 7 dní v týdnu a 24 hodin denně / Profesionální asistenti /
Automatická detekce krizových situací / Monitorovaný proces podpory /
Řízená eskalace požadavků / Individuální plán péče / ...

Získejte chytré zařízení za pouhou 1,- Kč.
Při předplacení služby na 6 měsíců pro Vás bude Chytré zařízení pouze za 1,- Kč. 

Na měsíční platbu za naši službu tísňové péče lze čerpat příspěvek na péči!

CENA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Součástí plánu je jednorázové zakoupení
SOS tlačítka/hodinek za 3.090,- Kč 

ALE MÁME PRO VÁS DÁREK! 

Získejte chytré zařízení za pouhou 1,- Kč.
Při předplacení služby na 6 měsíců pro Vás bude Chytré zařízení pouze za 1,- Kč. 

Víte že:

 • Poskytováním   péče   o   seniora   během   posledních   10   let   jeho   života   stráví   člen   rodiny
  v  průměru  až  19 hodin  týdně,  31 %  pečovatelů  dokonce  přes  30  hodin týdně.

   

 • Více než 42 % pečujících vynaloží každý rok na péči o své blízké částku převyšující 120.000,- Kč.
   

 • Moderní asistivní technologie jako je naše Chytrá péče mohou:

  • Snížit riziko nehody seniora až o 70 %.

  • Prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10 let.

  • Snížit riziko hospitalizace až o 50 %.

  • Zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o polovinu.