Finanční dar na tísňovou péči pro občany Prahy 10

Tereza

16. 2. 2021

Finanční dar je poskytován osaměle žijícím seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče od registrovaného poskytovatele sociální služby. MČ Praha 10 poskytuje finanční dar na zařízení, které bylo pořízeno v roce 2021 a rovněž na provoz služby.

Finanční dar je poskytován osaměle žijícím seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče od registrovaného poskytovatele sociální služby. MČ Praha 10 poskytuje finanční dar na zařízení, které bylo pořízeno v roce 2021 a rovněž na provoz služby. U obou typů finančních darů je nutné, aby žadatel prokázal realizaci v roce 2021 ( kopie účetního dokladu o pořízení zařízení, kopie smlouvy o poskytování sociální služby či potvrzení od registrovaného poskytovatele sociální služby).
MČ Praha 10 poskytuje finanční dar na pořízení našich chytrých zařízení, a to 50% z ceny zařízení, a dále na provoz služby jednorázová částka pak činí 2.400 Kč.
Bližší informace lze nalézt na webových stránkách MČ Praha 10 www.praha10.cz v rubrice „akce a projekty“ či na sociálně zdravotním portálu MČ Praha 10 www.desitkapomaha.cz v rubrice „aktuality“.

Pokud máte jakékoliv dotazy v této věci, neváhejte se na nás obrátit na mail zajickova@chytrapece.cz.