Ochrana osobních údajů

 

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsme společnost Chytrá péče s.r.o., se sídlem Opatovická 1314/9, 110 00 Praha 1, IČO 27927946, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127094, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Zpracovatel deklaruje, že je řádně registrován v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to pod číslem 00065026.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

 • Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás.
  V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.
  V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

 • Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete.
  Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 • Osobní údaje, které zpracováváme automaticky.
  Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

 • Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

*Poučení subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijme zpracovatel coby Správce údajů požadovaná opatření bez zbytečného odkladu.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

 • Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

 • Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

 • Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 • Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování

Můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

 • Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě smlouvy či Vašeho souhlasu v elektronické podobě.

 • Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Volejte   800 124 111

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

2020 © Chytrá Péče s r.o. | design Rostislav Haufer, MBA | programování Feel Care s.r.o.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.