top of page
uklidňující Hands

Linka krizové pomoci

Dne 2.12.2022 bude provoz linky od 13:30 hod omezen, omlouváme se za případné komplikace. 

JSME TU PRO VÁS
volejte zdarma 
pomoc seniorům, jejich rodinám, ale i osobám zdravotně znevýhodněným

Provozní doba linky 

každý den od 8:00 - 16:00 (mimo státní svátky)

Hotline Consultant

LINKA KRIZOVÉ POMOCI Chytrá péče
Telefonní spojení:
800 100 117

Je registrovaná sociální služba dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006, která poskytuje pomoc seniorům, jejich rodinám, ale i osobám zdravotně znevýhodněným. 

Kdy byste se na nás měli obrátit

Zavolejte nám, pokud se cítíte sami, jste smutní, bezradní, opuštění či nejistí. Pokud si nevíte rady v obtížné životní situaci nebo se v takové situaci ocitl někdo z Vašich blízkých. 

Prostě VOLEJTE pokud:

 • se nacházíte v ohrožení života či zdraví

 • cítíte se smutní, osamocení či bezradní

 • máte pocit, že se nacházíte v bezvýchodné situaci

 • pečujete o bezmocného seniora či partnera a už Vám docházejí síly

 • nevycházíte se svými dětmi, rodiči, sousedy, pečovateli, …

 • jste vystaveni fyzickému násilí nebo psychickému týrání

 • stali jste se obětí nebo svědkem trestného činu

 • obtěžují vás „šmejdi“ a stali jste se pod nátlakem nebo z neznalosti obětí podvodného jednání

 • potřebujete se zorientovat v sociálních službách, které Vám můžou pomoci

 • máte obavy o někoho blízkého, který se nachází v obtížné situaci

 • nacházíte se v jiné krizové situaci, vyžadující okamžitou pomoc

Během hovoru s Vámi…

 • budeme aktivně naslouchat a orientovat se ve Vašem problému

 • budeme se snažit zmírnit Vaše rozrušení

 • společně se pokusíme zpřehlednit situaci, ve které se nacházíte

 • pomůžeme Vám hledat řešení Vašich starostí a obav

 • poskytneme či vyhledáme Vám potřebné informace

 • v případě, že to bude situace vyžadovat, zprostředkujeme kontakt na další podpůrné služby


Všem volajícím garantujeme:

 • anonymitu –  je pouze na Vás, jestli se nám představíte a jaké údaje nám o sobě sdělíte (upozorňujeme ale, že telefonní číslo skryté není)

 • individuální přístup – snažíme se respektovat osobnost klienta a jeho potřeby 

 • mlčenlivost – jsme vázáni mlčenlivosti, kromě zákonné povinnosti oznámit trestné činy. Dopředu Vás upozorníme, pokud by k oznámení mělo dojít

 • důvěru a bezpečí – Vaše sdělení nebudeme hodnotit, budeme Vám především naslouchat

 • srozumitelnost – situaci můžete popsat svými slovy, tak jak ji prožíváte

 • autonomii – respektujeme Vaše hranice, neurčujeme co je pro Vás dobré, přenecháváme Vám zodpovědnost za Vaše rozhodnutí a Váš život

 

V případě, že nereagujeme na aktuální volání, omlouváme se, ale je to proto, že se věnujeme právě volajícím, kteří se dovolali dříve. Můžete opakovat své volání později.

Klientům nevoláme zpět, ani neposíláme informace přes SMS. Pokud je Vám bližší písemné spojení, napište nám na e-mail linka@chytrapece.cz. Odpovíme do 3 pracovních dnů. 

Pro stížnosti a podněty využijte e-mail asistence@chytrapece.cz.

Vážení klienti poslední hovor přijímáme v 15:50 hod. 

Podání podnětu nebo stížnosti 

Právo podat stížnost má kdokoli, kdo není spokojen se službou linky krizové pomoci Chytré péče. Stížnost můžete předat přímo během hovoru pracovníkovi linky, který stížnost sepíše a předá ji vedoucímu služby. Pracovník Vás dále informuje, jak a kdy bude stížnost vyřízena. Stížnost můžete také podat písemně, a to buď elektronicky na emailovou adresu asistence@chytrapece.cz nebo poštou na adresu organizace Chytrá péče s.r.o., Opatovická 1314/9, 11000 Praha 1 

Obsah stížnosti:  

Do stížnosti uveďte datum podání stížnosti, vlastní obsah stížnosti a Vaše kontaktní údaje. Chcete-li si stěžovat na konkrétní hovor nebo konkrétního konzultanta, je potřeba připojit datum a čas hovoru. Stížnost můžete podat také anonymně, v tomto případě Vás ale nebudeme moci informovat o způsobu vyřízení Vašeho podnětu.  

Postup při vyřizování stížnosti: 

Vaší stížností se bude zabývat kompetentní pracovník ve společnosti Chytrá péče (Tereza Zajíčková) a Vaše stížnost bude zaevidována. Způsob řešení Vám zašleme písemně na uvedené kontaktní údaje, a to do 30 dnů.  

bottom of page