uklidňující Hands

Linka krizové pomoci

JSME TU PRO VÁS

volejte zdarma 

Provozní doba linky 

pondělí:  8:00 - 16:00

úterý:      8:00 - 16:00

středa:    8:00 - 16:00

čtvrtek:   8:00 - 16:00

pátek:     8:00 - 16:00

LINKA KRIZOVÉ POMOCI Chytrá péče
Telefonní spojení:
800 100 117

Je registrovaná sociální služba dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006, která poskytuje pomoc seniorům, jejich rodinám, ale i osobám zdravotně znevýhodněným. 

Kdy byste se na nás měli obrátit

Zavolejte nám, pokud se cítíte sami, jste smutní, bezradní, opuštění či nejistí. Pokud si nevíte rady v obtížné životní situaci nebo se v takové situaci ocitl někdo z Vašich blízkých. 

Prostě VOLEJTE pokud:

 • se nacházíte v ohrožení života či zdraví

 • cítíte se smutní, osamocení či bezradní

 • máte pocit, že se nacházíte v bezvýchodné situaci

 • pečujete o bezmocného seniora či partnera a už Vám docházejí síly

 • nevycházíte se svými dětmi, rodiči, sousedy, pečovateli, …

 • jste vystaveni fyzickému násilí nebo psychickému týrání

 • stali jste se obětí nebo svědkem trestného činu

 • obtěžují vás „šmejdi“ a stali jste se pod nátlakem nebo z neznalosti obětí podvodného jednání

 • potřebujete se zorientovat v sociálních službách, které Vám můžou pomoci

 • máte obavy o někoho blízkého, který se nachází v obtížné situaci

 • nacházíte se v jiné krizové situaci, vyžadující okamžitou pomoc

Během hovoru s Vámi…

 • budeme aktivně naslouchat a orientovat se ve Vašem problému

 • budeme se snažit zmírnit Vaše rozrušení

 • společně se pokusíme zpřehlednit situaci, ve které se nacházíte

 • pomůžeme Vám hledat řešení Vašich starostí a obav

 • poskytneme či vyhledáme Vám potřebné informace

 • v případě, že to bude situace vyžadovat, zprostředkujeme kontakt na další podpůrné služby


Všem volajícím garantujeme:

 • anonymitu – volající i asistent Linky Chytré péče mohou zůstat v anonymitě

 • individuální přístup – snažíme se respektovat osobnost klienta a jeho potřeby 

 • mlčenlivost – veškeré informace, které nám sdělíte, jsou chráněny povinností mlčenlivosti

 • důvěru a bezpečí – Vaše sdělení nebudeme hodnotit, budeme Vám především naslouchat

 • srozumitelnost – při hovoru s Vámi nebudeme používat odborné výrazy, vše Vám trpělivě vysvětlíme

 • autonomii – respektujeme Vaše hranice, neurčujeme co je pro Vás dobré, přenecháváme Vám zodpovědnost za Vaše rozhodnutí a Váš život

 

V případě, že nereagujeme na aktuální volání, omlouváme se, ale je to proto, že se věnujeme právě volajícím, kteří se dovolali dříve. Můžete opakovat své volání později.

Pro případné podněty či stížnosti  můžete využít také e-mail asistence@chytrapece.cz.