uklidňující Hands

Linka krizové pomoci

Hotline Consultant

JSME TU PRO VÁS

volejte zdarma 

Provozní doba linky 

VŠEDNÍ DNY

pondělí:  8:00 - 16:00

úterý:      8:00 - 16:00

středa:    8:00 - 16:00

čtvrtek:   8:00 - 16:00

pátek:     8:00 - 16:00

LINKA KRIZOVÉ POMOCI Chytrá péče
Telefonní spojení:
800 100 117

Je registrovaná sociální služba dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006, která poskytuje pomoc seniorům, jejich rodinám, ale i osobám zdravotně znevýhodněným. 

Kdy byste se na nás měli obrátit

Zavolejte nám, pokud se cítíte sami, jste smutní, bezradní, opuštění či nejistí. Pokud si nevíte rady v obtížné životní situaci nebo se v takové situaci ocitl někdo z Vašich blízkých. 

Prostě VOLEJTE pokud:

 • se nacházíte v ohrožení života či zdraví

 • cítíte se smutní, osamocení či bezradní

 • máte pocit, že se nacházíte v bezvýchodné situaci

 • pečujete o bezmocného seniora či partnera a už Vám docházejí síly

 • nevycházíte se svými dětmi, rodiči, sousedy, pečovateli, …

 • jste vystaveni fyzickému násilí nebo psychickému týrání

 • stali jste se obětí nebo svědkem trestného činu

 • obtěžují vás „šmejdi“ a stali jste se pod nátlakem nebo z neznalosti obětí podvodného jednání

 • potřebujete se zorientovat v sociálních službách, které Vám můžou pomoci

 • máte obavy o někoho blízkého, který se nachází v obtížné situaci

 • nacházíte se v jiné krizové situaci, vyžadující okamžitou pomoc

Během hovoru s Vámi…

 • budeme aktivně naslouchat a orientovat se ve Vašem problému

 • budeme se snažit zmírnit Vaše rozrušení

 • společně se pokusíme zpřehlednit situaci, ve které se nacházíte

 • pomůžeme Vám hledat řešení Vašich starostí a obav

 • poskytneme či vyhledáme Vám potřebné informace

 • v případě, že to bude situace vyžadovat, zprostředkujeme kontakt na další podpůrné služby


Všem volajícím garantujeme:

 • anonymitu – volající i asistent Linky Chytré péče mohou zůstat v anonymitě (není potřeba se představit, číslo ze kterého voláte je viditelné)

 • individuální přístup – snažíme se respektovat osobnost klienta a jeho potřeby 

 • mlčenlivost – veškeré informace, které nám sdělíte, jsou chráněny povinností mlčenlivosti

 • důvěru a bezpečí – Vaše sdělení nebudeme hodnotit, budeme Vám především naslouchat

 • srozumitelnost – při hovoru s Vámi nebudeme používat odborné výrazy, vše Vám trpělivě vysvětlíme

 • autonomii – respektujeme Vaše hranice, neurčujeme co je pro Vás dobré, přenecháváme Vám zodpovědnost za Vaše rozhodnutí a Váš život

 

V případě, že nereagujeme na aktuální volání, omlouváme se, ale je to proto, že se věnujeme právě volajícím, kteří se dovolali dříve. Můžete opakovat své volání později. Z důvodu zachování anonymity nevoláme klientovi zpět. 

Můžete nám zanechat mailovou zprávu na linka@chytrapece.cz. 

Pro případné podněty či stížnosti můžete využít také e-mail asistence@chytrapece.cz.

Vážení klienti poslední hovor přijímáme v 15:55 hod. 

Podání podnětu nebo stížnosti 

Právo podat stížnost má kdokoli, kdo není spokojen se službou linky krizové pomoci Chytré péče. Stížnost můžete předat přímo během hovoru pracovníkovi linky, který stížnost sepíše a předá ji vedoucímu služby. Pracovník Vás dále informuje, jak a kdy bude stížnost vyřízena. Stížnost můžete také podat písemně, a to buď elektronicky na emailovou adresu asistence@chytrapece.cz nebo poštou na adresu organizace Chytrá péče s.r.o., Opatovická 1314/9, 11000 Praha 1 

Obsah stížnosti:  

Do stížnosti uveďte datum podání stížnosti, vlastní obsah stížnosti a Vaše kontaktní údaje. Chcete-li si stěžovat na konkrétní hovor nebo konkrétního konzultanta, je potřeba připojit datum a čas hovoru. Stížnost můžete podat také anonymně, v tomto případě Vás ale nebudeme moci informovat o způsobu vyřízení Vašeho podnětu.  

Postup při vyřizování stížnosti: 

Vaší stížností se bude zabývat kompetentní pracovník ve společnosti Chytrá péče (Tereza Zajíčková) a Vaše stížnost bude zaevidována. Způsob řešení Vám zašleme písemně na uvedené kontaktní údaje, a to do 30 dnů.