Zásobník jídla

OSOBNÍ ASISTENCE
Chytré péče

Dokud to jen trochu jde, měl by člověk zůstat i ve stáří doma. Aby to šlo co nejdéle, od toho je tady naše OSOBNÍ ASISTENCE

Seniorům:

 • pomoc s běžnými úkony při péči o vlastní osobu

 • podporu co nejvyšší míry soběstačnosti

 • společníka, který rád vyslechne vaše příběhy nebo si s vámi zahraje společenskou hru

 • pomoc s domácností a možnost zajištění nákupů

 • podporu při vyřizování osobních záležitostí

 • sociální poradenství

 • větší svobodu ve věnování se svým koníčkům

 • jistotu při cestách k lékaři, za přáteli či za kulturou

 

Rodinným příslušníkům:

 • jistotu, že je o vašeho blízkého dobře postaráno

 • možnost se naplno věnovat své práci

 • řešení v případě časové nouze

 • zajištění sociálního kontaktu vašeho blízkého

 • psychickou i fyzickou úlevu od mnohdy náročného pečování

 • profesionální přístup osobních asistentů


Službu poskytujeme v Praze a okolí, v Brně a jeho okolí.

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás na koordinator@chytrapece.cz nebo volejte linku 800 124 111. 

kisspng-ontario-senior-center-egg-hunt-easter-egg-cartoon-easter-bunny-5ab9990f95a648_edit
Pečovatel s pacientem

Osobní asistence Chytré péče

 

Přijdeme za Vámi do domácnosti nebo Vás doprovodíme po pochůzkách.

 

Osobní asistence je terénní sociální služba určená osobám, které potřebují pomoc v oblasti osobní hygieny, zajišťování stravy a chodu domácnosti, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při realizaci aktivizačních činností.

Registrovaná sociální služba "osobní asistence" navazuje na naše stávající registrované sociální služby "tísňová péče" a "telefonická krizová linka" s cílem zajistit komplexní péči o seniora či osobu s hendikepem v jeho domácím prostředí.

Cílem služby je umožnit klientovi žít plnohodnotný život, zvládat běžné denní úkony za pomoci profesionálního osobního asistenta v jeho přirozeném prostředí, předejít nebo alespoň oddálit umístění do institucionálních zařízení. Osobní asistent rovněž pomáhá klientovi udržovat společenské kontakty a tím překonávat jeho osamělost a izolovanost.

 

Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na koordinator@chytrapece.cz nebo volejte linku 800 124 111.

Při práci s každým našim klientem striktně uplatňujeme tyto principy:

 • respekt k důstojnosti

 • respekt k individuálním potřebám a životnímu stylu našeho klienta

 • podpora co možná nejvyšší míry soběstačnosti

 • podpora při realizaci aktivizačních činností 

Služba je určená: 

 • seniorům

 • osobám s tělesným postižením

 • osobám se zdravotním postižením

 • osobám s chronickým duševním onemocněním

 • osobám s chronickým onemocněním

 

V rámci našich komplexních služeb o seniory nabízíme po domluvě i péči zdravotní sestry.