top of page
logo_.png

Linka důvěry

Soc. poradce

jsme tu pro Vás

Klub Chytrého seniora

800 124 111

Klub Chytrého seniora

 

Každý senior se může přidat k našemu klubu, stát se jeho součástí, získat

nové známé, kamarády, zahnat samotu a využít výhody, které klub nabízí.

Připravujeme projekty,

kterými reagujeme na

potřeby seniorů:

Realizujeme projekty, které efektivně pomáhají a podporují jednotlivé seniory a skupiny seniorů.  

Pomáháme plnit tajná přání a sny. Snažíme se propojovat seniory

s dobrovolníky a komunitou se zaměřením na mezigenerační vazby.

Vymýšlíme pro seniory aktivizační programy a soutěže  i online formou.

Motivujeme seniory k využívání moderní techniky tak, aby se mohli vidět a slyšet se svou rodinou, i když nemohou být spolu.

Hledáme možnosti jak zabezpečit jednotlivé seniory a zajistit šťastné konce příběhů, se kterými se setkáváme.

Společně se seniory připravujeme časopis Chytrý senior, který rozesíláme poštou klientům Chytré péče.

Snažíme se seniory zapojovat do komunitního dění a do dění

našeho klubu.

Dává nám smysl práce se seniory.

Stáří je pro nás moudrost a my o ni rádi pečujeme.

Naším základním principem je udržet osamělé seniory v aktivitě

a předcházet stavům úzkosti a snižovat negativní rozpoložení.  

Plníme potřeby a přání seniorů, a hlavně přinášíme klid a jistotu.

Seniorům v současné

době nabízíme:

Literární

setkávání

Součinost

na časopisu

Chytrý senior

Výlety do přírody

Aktuální

soutěže

​Možnost zapojení se do projektu Radost s obrázkem, který spojuje

seniory a děti s poruchou autistického spektra

Ukázky časopisu

Chytrý senior:

Klub Chytrého

seniora v Brně:

V Brněnském klubu pro seniory se zaměřujeme na tvořivou činnost, kde cílem setkávání je podpora sociálního kontaktu seniorů, procvičování jemné motoriky, podpora kreativity a v neposlední řadě i podpora informovanosti seniorů ohledně řešení různých životních situací ve stáří.

 

Při tvoření zároveň probíhají i různé doplňkové činnosti, jako například hraní slovních her či procvičování paměti. Jedná se o celkovou aktivizaci seniorů a o smysluplné naplnění jejich volného času.

 

Dále senioři procvičují smyslové vnímání, například u manipulace

s různými materiály, strukturami a barvami. 

Klub pro seniory se koná 1x za 14 dní

Klub Chytrého

seniora v Praze:

Pravidelné týdenní setkávání v malé skupince, ve které společně diskutujeme nad knihami, filmem i divadlem.

 

Součástí je i předčítání vybraných knih a článků, během kterého je možné se pohodlně usadit, zaposlouchat do příběhů a na chvíli zapomenout na každodenní starosti. Na programu je ale také procvičován kognitivních dovedností ve formě různých her, kvízů a hádanek.

 

Aktivnější setkání se střídají s těmi klidnějšími a odpočinkovějšími, aby si každý přišel na své. Všechny aktivity probíhají s ohledem na možnosti, návrhy a přání účastníků tak, aby se u nás každý cítil příjemně. 

 

Cílem je dozvědět se něco nového, popovídat si a trochu potrápit mozkové závity, ale především společně strávit milý čas.

Klub pro seniory se koná každý týden

Ukázka fotek z klubu seniorů:

Máte o službu zájem?

volejte:

nebo pište:

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

2020 © Chytrá Péče s r.o. | design Rostislav Haufer, MBA | programování Feel Care s.r.o. Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá

na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.

bottom of page